Billon uzyskał pierwszą w Polsce licencję pieniądza elektronicznego