Billon i eksperci z WPiA UW podejmą prace nad wdrożeniem technologii blockchain na wyższych uczelniach