Wiadomości po polsku
Jacek Figuła, szef sprzedaży Billon, oraz Tomasz  Kozar z Microsoft, wystąpili 7 czerwca na konferencji "Blockchain: prawo-technologia-biznes" na Uniwersytecie Warszawskim.
News from Poland
Wojtek Kostrzewa, CEO of Billon Group, was granted the title of the Business Angel of the Year. The award is a part of the Investment Diamonds competition, organized by COBIN Angels and Executive Club to distinguish investments which particularly benefited the Polish eco...

30 May 2019

News from Poland
On May, 28th the Polish Business Roundtable, an association of owners and top managers of the largest companies operating in Poland, has elected its new board for the next two-year term. Wojtek Kostrzewa, the CEO of Billon Group, an entrepreneur and manager with nearly t...

29 May 2019

Wiadomości po polsku
28 maja Polska Rada Biznesu wybrała nowe władze na dwuletnią kadencję. Prezesem zarządu został Wojtek Kostrzewa, prezes Billon Group, przedsiębiorca i menedżer z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora finansowego i medialnego.

29 May 2019

Wiadomości po polsku
Wojtek Kostrzewa, prezes grupy Billon, otrzymał nagrodę Business Angel of The Year. Nagroda jest częścią konkursu Diamenty Inwestycji, wyróżniającego istotne dla polskiej gospodarki inwestycje w kraju i za granicą, organizowanego przez Cobin Angels i Executive Club. Wojt...

29 May 2019

International news
The Polish-British fintech signed a cooperation agreement with the Centre for Research on Legal Aspects of Blockchain Technology, operating at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. The agreement will provide a basis for joint initiatives, int...

17 May 2019

Wiadomości po polsku
Polsko-brytyjski fintech podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie może być podstawą dla wspólnych inicjatyw, wprowadzających te...

16 May 2019

International news
The Polish-British fintech received almost €2M in funding from the European Commission’s SME Instrument program, part of the Horizon 2020 framework program. Funds will be used to complete the development and commercialisation of  a solution to store, sign, and share elec...

14 May 2019

Wiadomości po polsku
Polski fintech otrzymał prawie 2 mln euro dofinansowania z prestiżowego programu Komisji Europejskiej SME Instrument, części programu ramowego Horyzont 2020. Spółka przeznaczy pieniądze na dokończenie rozwoju i komercyjne wdrożenie rozwiązania zapisującego wrażliwe dokum...

8 May 2019

International news
The Polish-British fintech received permission to operate as a regulated electronic money institution. The Polish Financial Supervision Authority announced this to be the first-ever permit to an e-money issuer using distributed ledger technology license to operate in the...

24 April 2019

1
2
3
4
5
6
7