Wiadomości po polsku
Japońska firma Mitsui Knowledge Industry ma wyłączne prawo do promowania technologii blockchain Billon w Japonii i na innych rynkach azjatyckich. 

8 February 2018

News from Poland
Billon received almost PLN 4.5 million (ca. EUR 850.000) in funding from the National Centre for Research and Development in Poland (NCBiR) under the Smart Growth program. The company plans to allocate the money to the further technological development of its breakthroug...

2 January 2018

News from Poland
Five Polish banks are the first in the world to publish documents in the blockchain-based durable media system developed by Billon. The system is used to store documents, such as price lists and terms and conditions, and deliver them to clients in an immutable and regula...

2 January 2018

Wiadomości po polsku
Pięć polskich banków jako pierwsze na świecie publikują dokumenty w opartym na technologii blockchain systemie trwałego nośnika polskiej firmy Billon. Służy on do przechowywania i przesyłania ważnych dokumentów do klientów, takich jak cenniki czy regulaminy. Dzięki zasto...

18 December 2017

International news
Next generation architecture achieves unprecedented scalability for everyday currency payments comparable to mainstream global card processing systems

23 November 2017

Wiadomości po polsku
Katarzyna Sosin, dyrektor Billon Financial Ltd., brała udział w w prezentacji raportu o stanie polskiego sektora fintech, wydanego pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dyskusja o warunkach działania branży fintechowej i barierach jej rozwoju odbyła się 17 listopada ...

20 November 2017

International news
Mitsui Knowledge Industry has the exclusive right to promote Billon’s proprietary distributed ledger technology, registered by the FCA, in Japan and other Asian markets.

14 November 2017

Wiadomości po polsku
Polska firma technologiczna Billon została zwycięzcą konkursu World Summit Award w kategorii Business & Commerce jako autor jednego z 40 najlepszych cyfrowych rozwiązań, które umożliwiają osiągnięcie celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

13 November 2017

International news
Billon has been recognised as one of 40 winners of the international World Summit Award. The company joins "The Guardian", the Bundestag, and the producers of "Angry Birds" as one of the creators of digital solutions that positively impact the global society.

13 November 2017

Wiadomości po polsku
Polski start-up Billon, który stworzył przełomowy system natychmiastowych płatności walutami narodowymi oparty o technologię blockchain otrzymał prawie 4,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój. Otrzymane pieniąd...

9 November 2017

2
3
4
5
6
7
8