International news
Billon as the first company in the world successfully delivered payouts with digital money using regulated currency. The company provided funds to 100 participants in the UK in a market research programme supervised by FCA.

14 September 2017

Wiadomości po polsku
Billon jako pierwsza firma na świecie dokonała wypłat rzeczywistą walutą w postaci cyfrowych pieniędzy. Firma przekazała środki 100 uczestnikom testowego programu w Wielkiej Brytanii we współpracy z brytyjską firmą badań rynkowych Conduct Research. pod nadzorem FCA.

14 September 2017

News from Poland
Billon pitched its idea of financial revolution before the President of Poland Andrzej Duda, Deputy PM and Minister of Development Mateusz Morawiecki, and top public companies at the second edition of the “Start-ups in the Palace” event.

14 September 2017

Wiadomości po polsku
14 marca Billon przedstawił swoją technologię natychmiastowych płatności prezydentowi Andrzejowi Dudzie, wicepremierowi i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu oraz największym spółkom Skarbu Państwa na wydarzeniu “Start-upy w Pałacu”. Billon jako jeden z 10 najbar...

14 September 2017

1
2
3
4
5
6
7
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.