Wiadomości po polsku
Billon, pierwszy fintech, który stworzył technologię rozproszonego rejestru zapisującą narodowe waluty i dokumenty w sieci blockchain, przyjmuje nową strategię rozwoju na 2019 r. Firma przechodzi z etapu pilotaży do pełnych wdrożeń komercyjnych swojej technologii. Efekte...
International news
Billon Shifts Focus from Pilots to Revenue Growth
Wiadomości po polsku
Stworzony w Polsce przełomowy system natychmiastowych płatności oparty o technologię rozproszonego rejestru otrzyma 100 tysięcy dolarów z amerykańskiego funduszu dla startupów Fintech 71. Pieniądze przeznaczy na rozwój swoich rozwiązań w USA. Billon jest jedyną polską fi...

15 September 2017

International news
Billon and Philip Morris successfully completed series of pilots in Poland over the past eight months.

14 September 2017

International news
"Billon’s FCA registration will help prove that you can encrypt everyday currencies without the need for an alternative cryptocurrency."

14 September 2017

International news
Billon as the first company in the world successfully delivered payouts with digital money using regulated currency. The company provided funds to 100 participants in the UK in a market research programme supervised by FCA.

14 September 2017

Wiadomości po polsku
Billon jako pierwsza firma na świecie dokonała wypłat rzeczywistą walutą w postaci cyfrowych pieniędzy. Firma przekazała środki 100 uczestnikom testowego programu w Wielkiej Brytanii we współpracy z brytyjską firmą badań rynkowych Conduct Research. pod nadzorem FCA.

14 September 2017

Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.