Wiadomości po polsku
Jacek Figuła, szef sprzedaży Billon, oraz Tomasz  Kozar z Microsoft, wystąpili 7 czerwca na konferencji "Blockchain: prawo-technologia-biznes" na Uniwersytecie Warszawskim.
International news
The Polish-British fintech signed a cooperation agreement with the Centre for Research on Legal Aspects of Blockchain Technology, operating at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. The agreement will provide a basis for joint initiatives, int...

17 May 2019

Wiadomości po polsku
Polsko-brytyjski fintech podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie może być podstawą dla wspólnych inicjatyw, wprowadzających te...

16 May 2019

Wiadomości po polsku
Polska firma technologiczna Billon we współpracy z Microsoft rozpoczęła pracę nad możliwością wykorzystania technologii blockchain w PGNiG. Zakres współpracy może objąć zarówno stworzenie platformy obsługi klienta indywidualnego, platformy do handlu gazem i energią, jak ...

19 February 2018